Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Üzletszabályzat

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a BOROSTYÁNVIRÁG Alapítvány  mint szolgáltató (“szolgáltató”) által üzemeltetett, a www.anyaotthon.eoldal.hu  weblapon és aldomainjein létesített webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben az ÁSZF-et és az adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, azok minden pontjával egyetért és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

1.         Általános rendelkezések

1.1.      A szolgáltató adatai

A szolgáltató neve:                 BOROSTYÁNVIRÁG Alapítvány         

A szolgáltató székhelye / postai címe: 7400 Kaposvár, Jutai út 2.

A szolgáltató e-mail címe: anyaotthon.kaposvar@gmail.com

A szolgáltató telefonszáma: 06/82/410-035

Nyilvántartási száma:            14-01-0001882

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Kaposvári Törvényszék

Adószáma:                              18766633-1-14

Adatvédelmi nyilvántartási száma:

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken áll a szolgáltató a felhasználó rendelkezésére.

1.2.      Jelen ÁSZF a szolgáltató és a felhasználó közötti szerződés részét képezi, melyet a felek magukra nézve kötelezőnek fogadnak el.  A szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre és nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződés nyelve magyar. A szolgáltató magatartási kódexhez nem csatlakozott, az ÁSZF magatartási-etikai kódexre nem utal.

1.3.      A szolgáltató kötelezi magát arra, hogy az ÁSZF-eket betartja és valamennyi felhasználójával szemben egységesen ezeket a feltételek alkalmazza.

1.4.      A szolgáltató biztosítja, hogy a felhasználó az ÁSZF-et a szolgáltatás igénybe vétele előtt megismerhesse és elfogadhassa. A felhasználó csak az ÁSZF elfogadásával jogosult a webáruház használatára és azon megrendelés leadására, a szolgáltatás igénybe vételére irányuló szerződéskötésre. A felhasználó a webáruház használatával, a regisztrációval, a megrendelés elküldésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.

A felhasználó kijelenti, hogy az ÁSZF rendelkezéseit megismerte és az ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatást a felhasználási feltételeknek megfelelően használja és a feltételeket magára nézve kötelező erejűnek tekinti.

1.5.      Jelen ÁSZF 2016. május 01. napjától kezdődően annak visszavonásáig vagy módosításáig hatályos. A szolgáltató jogosult az ÁSZF-et a webáruház felületén való előzetes tájékoztatás mellett egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF rendelkezéseit annak hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, a korábbi szerződésekre a megrendelés leadásakor hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

1.8.      A felhasználó adatainak a kezeléséről a szolgáltató Adatvédelmi szabályzata tartalmaz rendelkezéseket, amely jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi. Az Adatvédelmi szabályzat ezen a linken érhető el: www.anyaotthon.eoldal.hu/cikkek/adatkezelesi-szabalyzat/

1.9.      Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, illetőleg a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

1.10.    Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege a webáruház weboldaláról letölthető és folyamatosan elérhető az alábbi weboldalon: www.anyaotthon.eoldal.hu/cikkek/uzletszabalyzat.html

2.         A webáruházat működtető alapítvány, adománybolti működés

2.1.      A szolgáltató tájékoztatja a felhasználót, hogy a szolgáltató Borostyánvirág Alapítvány közhasznú alapítványként működik. Az alapítvány célja a gyermekeiket egyedül, családi háttér nélkül megszülő fiatal anyák, valamint gyermekeik átmeneti és tartós elhelyezésének, ápolásának és gondozásának biztosítása; a gyermekszegénység és a gyermekbántalmazás elleni küzdelem, a nők és férfiak esélyegyenlőségének támogatása, a párkapcsolati erőszak elleni küzdelem, a leszakadó rétegek reintegrációja és a komplex hátrányok mérséklése, az etnikai kisebbségek esélyegyenlőségének biztosítása, az állami gondoskodásból kikerülő fiatal felnőttek reszocializációja, valamint a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása.

2.2.      A szolgáltató jelen webáruházat adományboltként működteti. A szolgáltató a webáruház keretein belül értékesíti az adományok azon részét, amelyet tevékenysége körében felhasználni nem tud. Az adományok értékesítéséből befolyt összeget az alapítvány kizárólag a cél szerinti tevékenysége érdekében használja fel. Amennyiben a webáruházban vásárol, azzal a BOROSTYÁNVIRÁG Alapítvány működését és céljai elérését támogatja.

2.3.      A szolgáltató alapítványi tevékenységéről további információk a https://anyaotthon.eoldal.hu/ weboldalon érhetőek el. Az alapítvány adománygyűjtési szabályzata az alábbi linken tölthető le: http://www.anyaotthon.eoldal.hu/cikkek/tamogatasok/adomanygyujtes/adomanygyujtesi-szabalyzat/

3.         A megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

3.1.      A szolgáltató kizárólag a menürendszerben szereplő termékeket kínálja fel értékesítésre. A webáruházban a szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. A szolgáltató nem vállal felelősséget a webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

3.2.      A szolgáltató felhívja a felhasználó figyelmét arra, hogy az eladásra kínált termékek jellemzően használtak, a szolgáltató adományként felkínált használt termékeket árusít. A termékek állapotát, esetleges hibáit a szolgáltató a termék leírásában tünteti fel. A felhasználó az ÁSZF elfogadásával és a megrendelés során tudomásul veszi, hogy a termékek a használt voltuknak megfelelő állapotban vannak.

3.3.      A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt adókat, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

3.4.      Amennyiben a szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a webáruház felületén, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a felhasználó további jogkövetkezmények nélkül elállhat vásárlási szándékától.

3.5.      A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található anyagokat vagy a bennük feltüntetett termékeket és árakat. Ez esetben a módosítást megelőzően leadott rendelések, a módosítást megelőző feltételekkel és áron teljesíti a felhasználó részére.

3.6.      Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a szolgáltató teljes körűen tájékoztatja felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. 

4.         A megrendelés menete

4.1.      A megrendelés leadás

4.1.1.   A megrendelések leadása a webáruházban elektronikus úton, interneten keresztül lehetséges a webáruház weboldalán.

4.1.2.   A webáruház tartalmának bármely része elérhető bárki számára a vásárlás regisztrációhoz kötött.

4.1.3.   A megrendelés során a felhasználónak a következő adatokat kell kötelezően megadnia a szolgáltató részére:

a)      név,

b)      e-mail cím,

c)      jelszó,

d)      szállítási cím,

e)      számlázási cím,

f)       telefonszám.

A felhasználó kijelenti, hogy a megrendelés során megadott személyes adatok mindenben megfelelnek a valóságnak.

4.1.4.   A felhasználónak a megrendelés leadásához a megrendelni kívánt termékeket először a kosarába kell helyeznie, amit a kiválasztott termék mellett elhelyezett „Kosárba teszem" gombra kattintva tehet meg.

A felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „megtekint” ikonra kattintva. A „törlés ” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát vagy a benne szereplő egyes termékeket.

A kosárba több termék is elhelyezhető. Amennyiben a felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „tovább vásárolok” gombot. A kosár tartalma megtekinthető a képernyő jobb felső sarkában található „kosárhoz" feliratra kattintva.

A felhasználó a kosár tartalmát a rendelés véglegesítéséig szabadon módosíthatja, teljesítési kötelezettsége eddig a szerződéskötést eredményező cselekményig egyáltalán nem keletkezik.

4.1.5.   A kosár tartalma alatt megjelenő megrendelési adatlapot a felhasználónak ki kell töltenie ahhoz, hogy megrendelését el tudja küldeni a szolgáltató részére. Az adatlapon a felhasználónak meg kell adnia a 4.1.3. pontban megjelölt adatait, valamint ki kell választania a szállítási és a fizetési módot. Az adatlapon megjegyzést is fűzhet a megrendeléséhez. A kosárban a rendelés összegétől függően, a megrendelés kiszállításának költségét a rendszer automatikusan kiszámolja és hozzáadja a termék árához.

4.1.6.   A felhasználónak a megrendelésének elküldéséhez el kell fogadnia az ÁSZF-et illetve az Adatkezelési szabályzatot - az erre szolgáló jelölőnégyzet kipipálásával - ennek révén kijelenti, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF tartalmát maradéktalanul megismerte és azt magára nézve kötelezőnek fogadta el.

4.1.7.   Az adatok megadását követően felhasználó a ”megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését a szolgáltatónak, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével.

4.1.8.   A szolgáltató lehetővé teszi a megrendelés során az adatbeviteli hibák javítását. A felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

4.2.      A megrendelés visszaigazolása

4.2.1.   A szolgáltató köteles a felhasználó megrendelésének megérkezését a felhasználó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést és darabszámot, valamint a felhasználó adatait. Amennyiben e visszaigazolás a felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a felhasználóhoz nem érkezik meg, a felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

4.2.2.   A megrendelések feldolgozás munkanapokon, munkaidőben történik. Amennyiben a szolgáltató a feldolgozás során észleli, hogy a webáruházban hiba vagy hiányosság lépett fel a termékeknél vagy az áraknál, a szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a felhasználót az új adatokról. A felhasználó ezt követően megerősítheti a megrendelést, vagy lehetősége van arra, hogy elálljon a szerződéstől.

4.2.3.   A szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. Az általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 15 munkanap. Ha a felek a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a szolgáltató a felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított 30 napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre. Ha a szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni.

5.         Fizetési módok

5.1.      A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének igénybevételével hajtható végre. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

5.2.      A felhasználó a termék vételárát előre utalással, valamint személyes átvétel esetén készpénzben egyenlítheti ki.

5.3.      Előre utalás esetén a felhasználó a megrendelt termékek árát – a kiszállítás költségével együtt – azok kiszállítását, illetve személyes átvételét megelőzően fizeti meg a szolgáltató Budapest Banknál vezetett 10103214-58316300-02000000 számú bankszámlájára banki átutalás útján. A számlaszámról és az utalás teljesítéséhez szükséges adatokról a szolgáltató a megrendelés során a felhasználónak tájékoztatást ad. A termék kiszállítására a vételár a szolgáltatóhoz való beérkezését követően kerül sor. Amennyiben a vételár a megrendelés visszaigazolásától számított 15 napon belül nem íródik jóvá a szolgáltató számláján, a szolgáltató jogosult elállni a szerződéstől és a megrendelést törölni.

5.4.      Személyes átvétel esetén lehetőség van a vételár készpénzben történő kiegyenlítésére. Készpénzben történő fizetés esetén a felhasználó a termék vételárát annak átvételekor a felhasználó közvetlenül fizeti meg a szolgáltató vagy megbízottja részére. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. A termék átvételére a felhasználó a fizetést követően jogosult.

5.5.      A szolgáltató a vételár megfizetéséről a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő bizonylatot, számlát állít ki, melyet a vásárlás igazolására a felhasználó részére a termékkel együtt megküld vagy átad.

6.         Szállítási feltételek

6.1.      A szolgáltató által alkalmazott szállítási módok: 

a)      postai házhozszállítás

b)      személyes átvétel

6.2.            Postai házhozszállítás

6.2.1.   A megvásárolt termék kiszállítása a Magyar Posta Zrt. közreműködése útján valósul meg. A mindenkor hatályos kiszállítási határidők és egyéb feltételek a https://www.posta.hu/ honlapon találhatók meg.

6.2.2.   A Magyar Posta Zrt. fuvarozóként a termékcsomag megérkezéséről a felhasználót késedelem nélkül értesíti. Az értesítés megérkezését követően a küldeménnyel a felhasználó jogosult rendelkezni. A kézbesítő alapvetően munkanapokon 8:00 és 17:00 óra között, a megrendelés során megadott szállítási címre kézbesíti a terméket.

6.2.3.   Sikertelen kézbesítés esetén a kézbesítő értesítőt hagy és még egy alkalommal kísérli meg a csomag kézbesítését. A kétszeri sikertelen kézbesítését követően a szolgáltató jogosult a megrendelést törölni. Amennyiben a felhasználó változatlanul meg kívánja vásárolni a terméket, az új megrendeléssel teheti meg. Ha egy címről két vagy több alkalommal is visszakapja a szolgáltató a csomagot, fenntartja a jogot, hogy erre a névre és címre a továbbiakban ne teljesítse a megrendelést.

6.3.            A személyes átvétel

6.3.1.   Személyes átvételre a megrendelés visszaigazolásáról szóló szolgáltatói értesítést követően, előre egyeztetett időpontban  lehetséges. Személyes átvételi lehetőséget a szolgáltató a Kaposvár, Jutai út 24. szám alatti címen tud biztosítani.

6.4.            Szállítási díjak

6.4.1.   A postai kézbesítés esetén a szállítási díjak az alábbi helyen érhetőek el:

            https://www.posta.hu/

6.4.2.      Személyes átvétel esetén a szolgáltató nem számít fel díjat.

6.5.      A küldemény átvétele

6.5.1.   A felhasználó a termék átvételének helyszínén és időpontjában köteles a küldemény tartalmát tételesen, mennyiségi, továbbá minőségi szempontból egyaránt ellenőrizni, és a szolgáltató szerződésszerű teljesítése esetén a fuvarlevelet (az átvételi elismervényt) aláírni. A szabályszerűen kiállított fuvarlevél (átvételi elismervény) az ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.

6.5.2.   A termék átvételekor a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén a felhasználó köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. A felhasználó az esetleges hibás teljesítés felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát (a hiányosságot) a szolgáltatóval közölni.

6.5.3.   Amennyiben a termékcsomag kézbesítése a felhasználó érdekkörében felmerülő okból (pl. a vásárlás folyamán téves szállítási adatok rendelkezésre bocsátása) vagy az előreláthatósági klauzulát [Ptk. 6:142. §] megsértő magatartása miatt késedelmet szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből fakadó költségek, károk kivétel nélkül a felhasználó terhére esnek, és a szolgáltató ezekért sem a felhasználó, sem pedig harmadik személy irányában nem felelős.

6.5.4.   Amennyiben a rendelés átvételét felhasználó indokolatlanul megtagadja, a szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az adott felhasználó további megrendeléseinek a teljesítését megtagadja, valamint az esetlegesen időközben leadott megrendeléseit törölje.

7.         Az Elállás joga és gyakorlásának menete

7.1.      A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. A felhasználó az elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. A kormányrendelet a mintával az alábbi helyen érhető el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.287742

7.2.      Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. A személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését. A felhasználó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is jogosult gyakorolni az elállási jogát. 

7.3.      A felhasználó nem gyakorolhatja az elállási jogát

a)      a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b)      olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c)      romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

d)      olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

e)      olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

f)       olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

g)      olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

h)      lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

i)        hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

j)        nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

k)      lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

l)        a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

7.4.      Nem illeti meg az elállási jog a felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

7.5.      Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

7.6.      Amennyiben a felhasználó élni kíván az elállási joggal úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot a szolgáltató elérhetőségeinek egyikére elküldeni. A felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzés időpontját veszi figyelembe a szolgáltató.

7.7.      Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

7.8.      A felhasználó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

7.9.      A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelt terméket a felhasználó postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a szolgáltató részére azzal, hogy utánvéttel küldött csomagot a szolgáltatónak nem áll módjában átvennie. 

7.10.    Az elállási jog gyakorlása esetén a felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.  A felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

7.11.    A szolgáltató a termék visszaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is. A szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.12.    A visszatérítést a szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy a felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

8.         Szavatosság és jótállás

8.1.      Kellékszavatosság

8.1.1.   A megrendelt termékek hibája esetén a felhasználó Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a szolgáltatóval szemben.

8.1.2.   Kellékszavatossági igény nem érvényesíthető olyan hibával kapcsolatban, amelyet a felhasználó a szerződés megkötésekor ismert vagy a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett volna. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltató használt termékeket értékesít, melyek használtsági fokuknak megfelelő állapotban vannak. A felhasználó nem érvényesíthet kellékszavatossági igényt olyan hiba kapcsán, amelyről a szolgáltató a megrendelés során előzetesen tájékoztatta.

8.1.3.   A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a felhasználó kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a felhasználó a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a felhasználó kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a szolgáltató adott okot.

8.1.4.   A felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a felhasználó a felelős.

8.1.5.   Fogyasztónak minősülő felhasználó esetén a teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. Ilyen esetben a szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

8.1.6.   A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét a fogyasztónak minősülő felhasználó már nem érvényesítheti.

8.1.7.   Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

8.2.      Termékszavatosság

8.2.1.   Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztónak minősülő felhasználó kellékszavatosság helyett termékszavatossági igényt érvényesíthet. Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

8.2.2.   Termékszavatossági igény a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben érvényesíthető.

8.2.3.   A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.  A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a felhasználónak kell bizonyítania. 

8.2.4.   Termékszavatossági igényként a felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.2.5.   A felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a felhasználó felel.

8.2.6.   Termékszavatossági igényét a felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

8.2.7.   A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 

a)      a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 

b)      a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy 

c)      a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

8.3.      Jótállás

8.3.1.   A szolgáltató tájékoztatja a felhasználót, hogy a webáruházban használt termékeket értékesít, ezért az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezései a termékeire nem alkalmazhatóak. A szolgáltató a termékekért jótállást nem vállal.

8.4.      A szavatossági igények közös szabályai

8.4.1.   A szavatossági igények érvényesítése esetén a fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása, amely történhet számlával, nyugtával vagy fuvarlevéllel is.

8.4.2.   A szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. A szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

8.4.3.   Ha a szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

8.4.4.   A szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a szolgáltatót terhelik

8.4.5.   Jelen fejezet alkalmazása során fogyasztónak minősülő felhasználó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

9.         Panaszkezelés, jogérvényesítés

9.1.      A szolgáltató panaszkezelése

9.1.1.   Amennyiben a termékekkel, illetőleg a szolgáltatói szolgáltatással összefüggésben a felhasználónak panasza merül fel, úgy azt szolgáltató 1. pontban megjelölt elérhetőségein – telefonon, e-mailben vagy levélben – közölheti.

9.1.2.   A szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben ezt a panasz jellege megengedi. Ha a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

a)      a személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a felhasználónak átadja,

b)      telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a Felhasználónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

9.1.3.   A szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Felhasználóhoz eljusson. Ha a panaszt a szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

9.1.4.   A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

9.2.      Jogérvényesítési lehetőségek

9.2.1.   Amennyiben a szolgáltató és a felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita a szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a felhasználó bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén panaszt tehet a fogyasztóvédelmi hatóságnál, illetőleg a békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

9.2.2.   A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségei:

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím:                7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszám:  +36-82-501-100

Telefax:           +36-82-501-046

Név:                Dr. Novák Ferenc

E-mail cím:     skik@skik.hu

A magyarországi békéltető testületek listája itt érhető el: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

9.2.3.   Amennyiben a felhasználó a fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím:                            1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím:           1426 Budapest, Pf. 20.

Telefonszám:              +36-1-459-4800

Telefax:                      +36-1-210-4677

Honlap:                       www.nfh.hu

A szolgáltató székhelye szerinti területi fogyasztóvédelmi szerv:

Somogy Megyei Kormányhivatal

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Cím:                            7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

Levelezési cím:           7401 Kaposvár, Pf: 76.

Telefonszám:              +36-82-510-868

Telefax:                      +36-82-510-661
E-mail cím:                 fogyasztovedelem@somogy.gov.hu

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listája itt található: http://www.nfh.hu/teruleti

9.2.4.   Abban az esetben, ha felek békés úton, peren kívül nem tudják a vitáikat rendezni, s a megegyezés nem lehetséges, a felek az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhatnak. Az előfizető az előfizetői jogviszonyával kapcsolatos polgári jogi igényét jogosult bíróság előtt érvényesíteni.

A szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság:

Kaposvári Járásbíróság

Cím:                7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14/A.

Levelezési cím:           7401 Kaposvár, Pf. 116.

Telefonszám:              +36-82-528-060

Telefax:                      +36-82-528-064

E-mail cím:                 birosag@kaposvar.birosag.hu

A bíróságok listája törvényszékenkénti bontásban itt található: http://birosag.hu/torvenyszekek

10.       Szerzői jogok

10.1.    A webáruház egésze és annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai szerzői jogi védelem alatt állnak.

10.2.    A szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webáruházon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

10.3.    A weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

11.       Felelősség

11.1.    A felhasználó a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és tudomásul veszi, hogy szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

11.2.    A szolgáltató nem tartozik felelősséggel továbbá azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a webáruház használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki általi illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, továbbá amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

11.3.    A szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. A felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

11.4.    A webáruház oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen weboldalak tartalmáért, adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a szolgáltató felelősséget nem vállal.

11.5.    A felhasználók által a webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Amennyiben a felhasználó a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.